Hluchý Mlýn - zatím ponuré místo v malebném prostředí Libušina údolí v Třebíči

Aktuality

Zůstaňte s námi a sledujte další aktualizace realizace našich vizí. Vaše podpora a zájem nás motivují pokračovat v práci, abychom Hluchý mlýn proměnili v harmonické místo vzhledem k historii, kultuře a přírodním krásám Třebíče.


Začátkem roku 2024 jsme úspěšně zahájili instalaci nových rozvodů vody a kanalizace, položili podlahy a postavili schodiště, čímž krok za krokem formujeme nový vzhled a funkčnost mlýna.


Na podzim 2023 se započal intenzivní proces přeměny interiéru. Od odstraňování starého materiálu a demolice nevyhovujících příček až po budování nových konstrukcí.


 

V lednu 2022 jsme se stali hrdými majiteli Hluchého mlýna. Jeho malebné umístění v lesoparku, jen kousek od centra Třebíče, nás okouzlilo natolik, že jsme se chopili příležitosti začít s jeho obnovou.

Historie

Hluchý mlýn v Libušině údolí má bohatou historii sahající až do 16. století. První zmínky o něm pocházejí z doby prvního vojenského mapování v letech 1764 až 1768, kdy byl v držení mlynáře Matěje Hluchého, podle kterého získal své jméno.

S rozmachem průmyslových změn spojených s kožedělnickou výrobou v Borovině, zejména s používáním chemikálií na počátku 20. století, se kvalita vody v okolí mlýna rapidně zhoršila, což vedlo k jeho postupnému úpadku.

Po roce 1916 sloužila budova Hluchého mlýna jako obecní činžovní dům a následně poskytovala bydlení pro sociálně slabé.

Během 90. let 20. století se objevil záměr přeměnit mlýn na hotel a letní restauraci, který však nebyl úspěšně realizován. Následně se objevovaly různé plány na využití budovy, včetně výstavby hospice nebo komplexu pro seniory a dokonce i nočního klubu. Jedním z nedávných záměrů byla i úplná demolice Hluchého mlýna a výstavba zcela nové budovy.

Historii Hluchého mlýna provází snaha o jeho přeměnu a využití. Od svého původního poslání jako mlýna přes období obecního obydlí po nedávné někdy až kontroverzní plány. Budova Hluchého mlýna představuje zajímavou kapitolu místní historie.

V roce 2022 koupila Hluchý mlýn společnost Alfa In s plánem mu vdechnout nový život a co nejcitlivěji ho zrekonstruovat na penzion a příjemnou kavárnu v prostředí Libušina údolí a otevřít tak novou kapitolu historie tohoto nesmírně zajímavého místa.

 Historická budova Hluchého mlýna

Budova Hluchého mlýna v době koupě

 

Naše vize

Když jsme stáli před možností zakoupit Hluchý mlýn v Třebíči, okamžitě nás okouzlilo jeho malebné umístění – to se stalo klíčovým důvodem, proč jsme se pro nákup rozhodli. Během let, kdy mlýn ztrácel na funkčnosti, se objevilo mnoho plánů a záměrů ohledně jeho dalšího využití, a ačkoli je nyní budova v značně špatném stavu, odhodlali jsme se nejít cestou demolice, ale zvolit cestu citlivé rekonstrukce s návratem k původnímu záměru, který se zrodil přibližně před čtvrt stoletím.

Stojíme na prahu nového začátku, a i když je před námi ještě mnoho neznámého, jsme plni odhodlání a naděje. Naše vize spočívá ve vybudování harmonického místa, které zahrne kavárnu a penzion, a jež se doplní s idylickým okolím Libušina údolí.

K nahlédnutí zde přikládáme vybrané obrázky ze stavební studie, abyste si mohli udělat lepší představu o našem plánu. Čeká nás řada administrativních kroků, ale s nadějí a nadšením se těšíme na práci, která povede k přeměně naší vize ve skutečnost.

Náhled vizualizace